Fittings

-Brass Window Handle

Brass Window Handle (Bullet)

CODE SIZE-INCH      
VH01 4      
VH02 5      
VH03 6      
VH04 4      
VH05 5      
VH06 6      
VH07 4      
VH08 5      
VH09 6      

Brass Window Handle (Royal)

CODE SIZE-INCH      
VH04 4      
VH05 5      
VH06 6      

Brass Window Handle (Cruz)

CODE SIZE-INCH      
VH07 4      
VH08 5      
VH09 6      
Hinges Tower Bolt Fittings Glass Fittings Steel Fittings